Arbeidsledige må få studere

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Hans-Christian Gabrielsen som taler foran en liten forsamling.
- Regelverket må tilpasses behovet for å kunne motta dagpenger som arbeidsledig eller permittert samtidig som man tar utdanning eller får opplæring, mener LO og NHO.

Arbeidsledige må få studere

LO og NHO har gått sammen om nye forslag for å øke kompetansen i arbeidslivet. Et av tiltakene er å endre reglene for dagpenger slik at arbeidsløse får adgang til å heve kompetansen.

Koronakrisen

– Vi må regne med at mange blir arbeidsløse eller permitterte i lang tid fremover. Da er det viktig å utnytte denne perioden til å oppgradere kompetansen i befolkningen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Ole Erik Almlid, til Aftenposten i dag.

Over 300 000 personer, eller 10,9 prosent av arbeidsstyrken, er nå arbeidsledige.  - Kostnaden for arbeidstakerne, bedriftene og for fellesskapet er enorme.

Nå foreslår LO og NHO flere tiltak for at arbeidsledige skal få muligheten til å styrke sin kompetanse. Det viktigste tiltaket er å endre reglene for dagpenger.

- Regelverket må tilpasses behovet for å kunne motta dagpenger som arbeidsledig eller permittert samtidig som man tar utdanning eller får opplæring, sier Gabrielsen.

LO og NHO har sendt over følgende forslag til tiltak for å styrke kompetansen i det norske arbeidslivet:

  • Styrke og videreutvikle bransjeprogram.
  • Kraftig opptrapping av fagskoletilbud.
  • Bedre opplæring i norsk og grunnleggende ferdigheter
  • Aktiv bruk av det nye fylkesvise tiltaket bedriftsintern opplæring (BIO) og styrking av voksenopplæring og regionale karrieresentre.
  • Unge og personer uten fullført videregående opplæring eller svake grunnleggende ferdigheter må gis særlig prioritet.
  • Sikre at rekruttering av lærlinger og gjennomføring av opplæringen ikke stopper opp.

Les hele saken i Aftenposten