- Mange føler utrygghet for egen inntekt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
I en tid med stor usikkerhet og uro, føler også svært mange nå utrygghet for egen inntekt, hus og hjem.

- Mange føler utrygghet for egen inntekt

Regjeringen sikrer nødvendig likviditet til bedriftene, men gjør for lite for arbeidstakerne.

Koronakrisen

Regjeringen foreslår to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner.

- Det er helt nødvendig å sikre bedriftene likviditet umiddelbart, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Det er likevel trolig for lite.

- Ideelt sett burde morgendagens forfall på innbetaling av mva og arbeidsgiveravgift utsettes, og ikke vente til den som forfaller om to måneder som regjeringen varslet i dag, legger han til.

Det er bra at staten nå gir garantier til SMB, men spørsmålet er om ordningen virker etter hensikten når bankene skal vurdere lønnsomheten og selv yter en del av lånet.

LO-lederen mener det fortsatt er nødvendig med bedre systemer for inntektssikring for mange grupper.

- Regjeringens forslag til reduksjon i arbeidsgivers lønnsplikt fra 15 til to dager betyr et betydelig inntektstap for mange. Det er uakseptabelt. Det har jeg sagt klart fra om til regjeringen, sier Gabrielsen.

I en tid med stor usikkerhet og uro, føler også svært mange nå utrygghet for egen inntekt, hus og hjem.

- Det er dette det handler om. Det er en sosial dimensjon i dette som vi ikke skal undervurdere, sier han.

LO har også påpekt behovet for inntektssikring for lavinntektsgrupper, lærlinger og selvstendig næringdrivende.