Lønnsstøtte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Peggy Hessen Følsvik
-  Trekk tilbake permitteringsvarslene. Ta i stedet i bruk ordningen med lønnsstøtte og hold folk i arbeid der det er mulig, sier Hessen Følsvik og legger til:

-  Trekk tilbake permitteringsvarsler

Nå ruller regjeringen ut en lønnstøtteordning som kan hindre ras av nye permitteringer. Ordningen kan også bidra til at ansatte som allerede er permittert tas raskt tilbake i jobb.

Koronakrisen

Lønnsstøtten vil dekke deler av virksomhetenes lønnskostnader for arbeidstakere som ellers ville blitt oppsagt eller permittert som følge av strenge nasjonale smitteverntiltak.

-  Siden smittevernsgelene ble strammet inn så har det sett mørkt ut for mange. Flere tusen har allerede fått et varsel om permitteringer, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-lederen kommer derfor nå med en klar oppfordring til de arbeidsgiverne, som allerede har sendt ut permitteringsvarsel til sine ansatte før jul.

-  Trekk tilbake permitteringsvarslene. Ta i stedet i bruk ordningen med lønnsstøtte og hold folk i arbeid der det er mulig, sier Hessen Følsvik og legger til:

-  Også de de arbeidsplassene som allerede har permittert ansatte vil denne ordningen kunne bidra til å ta folk tilbake i jobb.

Virksomheter som har fall i omsetningen pga. strenge smittevernregler kan benytte seg av den nye lønnsstøtteordningen. Ordningen vil kunne gi støtte opptil 28 000 kroner pr. ansatt. Tilskuddet gis per støtteberettiget ansatt per måned.  Beløpet vil tilpasses etter hvor mye fall den enkelte virksomhet har grunnet smittevern. Lønnsstøtte gis til bedrifter som kan vise til et omsetningsfall på minst 20%.  Og de virksomhetene som benytter seg av ordningen vil få støtte for alle sine ansatte. Ordningen gjelder også for lærlinger.

- Norge Skjelver nå. Det har derfor vært viktig for oss å få på plass en raus lønnsstøtteordning, som sikrer bedrifter og vanlige arbeidsfolk, sier Hessen Følsvik.

Hun understreker at Norge er i en helt annen situasjon nå enn sist, da nærmest hele Norge ble stengt ned.

-  Folk har fått vaksine og alle blir nå tilbudt en tredje dose. Vi har en helt annen kunnskap om koronaviruset. Også omikronvarianten begynner helsemyndighetene å få mer kunnskap om. Samfunnet er ikke nedstengt.  Vi må holde folk i jobb og hjula i gang, der det er mulig. Det er best for de ansatte og det er best for bedriftene.

Vaksineoppfordring

I tillegg til økonomiske krisetiltak er opptrappingen av vaksineinnsatsen avgjørende viktig. Om det er snakk om første, andre eller tredje dose så er oppfordringen klar fra LO-lederen.

-  Ta vaksine. Jo før jo bedre. Vi må sørge for at flest mulig er best mulig beskyttet mot smitte. Først og fremst for å sørge for våre eldre og sårbare, men også for at mest mulig av samfunnet kan holde åpent og at folk kan ha en jobb å gå til, sier  LO-lederen.

Fakta om lønnsstøtteordningen

Ordningen gis virkning fra 1. desember 2021.

Ordningen skal gjelde fra og med desember 2021 til og med januar 2021.  
Dersom de strenge smitteverntiltakene vedvarer, kan det være aktuelt å forlenge ordningen for februar 2022.

Les mer om lønnstøtteordningen her. (regjeringen.no)