Under kongressen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Under kongressen

Forslag og innstillinger avgitt under LO-kongressen i 2017

Kongress 2017

Under LO-kongressens behandling av saker blir det fremsatt forslag i de ulike debattene. Forslag som fremsettes blir behandlet av redaksjonskomiteer under kongressen.

Her er oversikt over fremsatte forslag og innstillinger:

Redaksjonskomite 1:
Handlingsprogrammets kapitler: Det store bildet, å skape, å dele og å mestre internasjonaliseringen
Uttalelser: Fagligpolitisk, Internasjona, Palestina og Næring

Forslag oversendt redaksjonskomité 1 

Innstillinger fra redaksjonskomité 1

Redaksjonskomite 2:
Handlingsprogrammets kapitler om: å jobbe, ta vare på, å organisere og mobilisere og å lære
Uttalelsene: Tariff, Pensjon, Offentlig sektor, Samferdsel/infrastruktur og Seksuell trakassering

Forslag oversendt redaksjonskomité 2

Innstillinger fra redaksjonskomité 2

Redaksjonskomite 3:
LOs organisasjonsgjennomgang

Forslag oversendt redaksjonskomité 3

Innstillinger fra redaksjonskomité 3

Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen arbeider under LO-kongressen og fremmer innstilling under dette punktet på dagsorden.

Valgkomiteens innstilling