Kongressens bevilgninger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kongressens bevilgninger

Kongressen vedtok følgende bevilgninger.

Kongress 2017

Kongressbevilgninger 2017 - 2021

Kongressen bevilger til:
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) 110 000
Norsk Sangerforbund 110 000
Norges Bedriftsidrettsforbund 110 000
Norsk Pensjonistforbund 110 000
Res Publica 200 000
Manifest 500 000 

Beløpene er per år i kongressperioden.

Kontingenten til Internasjonal Faglig Solidaritet (IFS) fastsettes til kr 900 000 per år i kongressperioden

Kongressen bevilger følgende engangsbeløp:
Norsk Folkehjelp 250 000
Nei til Atomvåpen 100 000
Havnearbeidernes solidaritetsfond 100 000