Oppfølging av LOs medlemsdebatt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Oppfølging av LOs medlemsdebatt

Oppfølging av LOs medlemsdebatt LO-kongressen vedtok følgende onsdag 10. mai.

Kongress 2017

Forslagsnummer: 7101
Fra: Sekretariatet

Oppfølging LOs medlemsdebatt

Sekretariatet får fullmakt ut fra svarene i medlemsdebatten og sammen med de formelle politiske vedtak på kongressen å konkretisere LOs krav til de politiske partiene.

Kongressen tar videre hovedpunktene om gjennomføring av debatten til orientering.

LO-kongressen understreker betydningen av at det faglige og politiske engasjementet knyttet til medlemsdebatten videreføres i den faglige valgkampen fram til Stortingsvalget 11. september. Dette for å sikre hovedmålet om et nytt stortingsflertall og en ny regjering utgått fra Arbeiderpartiet.