Før kongressen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Før kongressen

Dokumenter som ble sendt ut til kongressens deltakere før kongressen.

Kongress 2017

Dokumenter til behandling før kongressen:

DAGSORDEN 1: ÅPNING OG PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Åpning og praktiske opplysninger

DAGSORDEN 2: KONSTITUERING

Del 1: Dagsorden og forretningsorden

Del 2: Møtefunksjonærer og komiteer

DAGSORDEN 3:  BERETNINGER

Kongressens dagsorden punkt 3. Beretninger. Her finner du LOs beretninger for inneværende kongressperiode.

DAGSORDEN 4: REGNSKAP

Regnskapene for 2013, 2014 og 2015 er godkjent av LOs representantskap.  
Regnskap 2016

DAGSORDEN 5: EGEN ORGANISASJON

LO har i perioden 2013 - 2017 foretatt en gjennomgang av egen organisasjon.  Denne vil bli behandlet på LO-kongressen 8. - 12. mai. 

Her finner du innkomne forslag til dette punktet på dagsorden - samt organisasjonsgjennomgangen med LO-sekretariatets forslag til vedtak.
Del 1: LOs egen organisasjon - forslag og innstillinger
Del 2: LOs egen organisasjon: Organisasjonsgjennomgangen - forslag og innstillinger

DAGSORDEN 6: VEDTEKTER

Forslagene omfatter: LOs vedtekter, vedtekter for LOs lokalorganisasjone og retningslinjer for LOs fylkeskonferanser
Forslag og innstillinger LOs vedtekter

DAGSORDEN 7:  DEN FAGLIGE OG POLITISKE SITUASJONEN

Forslag og innstillinger som berører dagsordens punkt 7 om den faglige og politiske situasjonen.
Del 1: Den faglige og politiske situasjonen
Del 2: Den faglige og politiske situasjonen (Forslag til fagligpolitisk uttalelse og og på LOs medlemsdebatt)

DAGSORDEN 8: HANDLINGSPROGRAMMET

De innkomne forslagene er delt inn i to hefter. 

Del 1 omfatter forslagene som omhandler "Det store bildet" og "å skape".
Del 1:  LOs handlingsprogram Innkomne forslag, nr. 8000–8600

Del 2 omfatter forslagene "å jobbe, å dele, å ta vare på, å organisere og mobilisere og å mestre internasjonaliseringen"
Del 2: LOs handlingsprogram innkomne forslag, nr. 8601–9569

Del 3 inneholder LO-sekretariatets forslag til nytt handlingsprgram.
Del 3: LOs handlingsprogram - Sekretariatets innstilling

Del 4 inneholder forslag til uttalelser og bevilgninger.
Del 4: LOs handlingsprogram - Sekretariatets innstilling

DAGSORDEN 9:  HOVEDAVTALENE

Forslag og innstillinger om hovedavtalene til LO-kongressen.
Hovedavtalene - forslag og innstillinger