Takk for en god medlemsdebatt!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

148 000 har deltatt i LOs medlemsdebatt

Hva er det som skaper økonomisk ulikhet, og hva kan vi gjøre for å redusere forskjellene? Det var spørsmålet vi stilte LO-medlemmene i årets medlemsdebatt. Utgangspunktet var en erkjennelse av at forskjellene i Norge øker, og at økende forskjeller mellom folk er som en gift for den norske modellen.

Medlemsdebatt

Økonomisk ulikhet svekker tilliten mellom oss som samfunnsborgere, og dermed viljen og evnen til å skape et samfunn med arbeid til alle og gode velferdsordninger.

Antallet svar vi fikk var overveldende. Nesten 150.000 medlemmer ga sin mening om økonomisk ulikhet. Engasjementet viser at LOs medlemmer både er urolige for de økende forskjellene, og at de har sterke og klare meninger om hva som skal til for å bekjempe ulikheten. Sammen ønsker vi å skape et Norge der alle har råd til å sette mat på bordet, der alle kan føle trygghet for jobb og hjem, og der alle kan være trygge på at fellesskapet tar vare på dem om de skulle bli syke eller miste jobben. Men også et Norge der ikke noen drar ifra: Fattigdom er et problem. Men ekstrem rikdom skaper også splittelse og svekker tilliten og solidariteten i samfunnet.

Du kan lese mer om LO-medlemmenes svar i dette heftet. Men jeg har også lyst til å minne om at LO-medlemmene ikke skiller seg mye fra folk flest. Kanskje litt rødere, kanskje litt sterkere rettferdighetssans – vi har ikke så mange som ønsker seg høyrepolitikken. Men vi er folk flest! En meningsmåling LO tok opp blant hele befolkningen høsten 2020 viser at sju av ti nordmenn mener forskjellene er for store i Norge. Selv de som tjener og eier mest, mener det.

Likevel fortsetter forskjellene å øke. Vi vet veldig godt at det er sterke krefter i samfunnet som trekker i retning av økte forskjeller. Det trengs en fagbevegelse og det trengs politikere med vilje og styrke til å bekjempe forskjeller hvis ting ikke skal gå feil vei. Det hadde vi i åtte år med rødgrønn regjering, fra 2005 til 2013. De siste åtte årene har vi hatt en høyreregjering som heller har jobbet for å øke forskjellene enn å redusere dem. Da koronapandemien traff Norge i mars 2020 var regjeringens første tanke å kutte formuesskatten for de rikeste. Vi i LO, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet satte oss heller ned og spurte: Hvordan kan vi hjelpe de titusenvis av mennesker som nå blir permitterte eller mister jobben, og som ikke vet hvordan regningene skal betales?

Høyreregjeringen har kuttet i velferdsordningene for de aller svakeste blant oss, og fjernet skatten for de rikeste. Det er feil retning for Norge!

13. september er det stortingsvalg i Norge. Da skal vi få en ny kurs for landet, med økt tillit og mindre forskjeller. LO ønsker en ny Arbeiderparti-ledet regjering der SV og Senterpartiet deltar. Det tjente arbeidsfolk bra sist, og vil gjøre det igjen.

For nå er det arbeidsfolks tur!

Les oppsummeringen av LOs medlemsdebatt

Kontakt