Medlemsdebatten om ulikhet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nå starter medlemsdebatten om ulikhet

– Det er grundig dokumentert at ulikhetene i landet vokser,  både når det gjelder formue og inntekt. Gapet mellom topp og bunn er blitt mye større, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.  

Medlemsdebatt

– Økende forskjeller er urettferdig og undergraver den norske modellen, med  små forskjeller i levestandard og høy grad av tillit. Det gjør Norge til et godt land å leve i, og det gjør det norske arbeidslivet høyproduktivt og innovativt, sier Gabrielsen.  

Alle LO-medlemmer er invitert

Nå vil han ha med seg medlemmene til en debatt om hva man kan gjøre for å skape like muligheter blant folk.  
 
– Våre medlemmer og tillitsvalgte vet hvor skoen trykker.  Vi ønsker å vite mer om deres tanker, erfaringer og meninger om ulikhet – slik at vi kan gå i bresjen for å sikre gode politiske løsninger, sier Gabrielsen.

 Utover høsten vil LOs medlemmer bli utfordret til å si sin mening. Medlemmene vil få invitasjoner gjennom eget forbund.  Målet er å få med 100 000 medlemmer til en aktiv innsats for å hindre økte forskjeller.    

LOs medlemsdebatt gjennomføres før LO-kongressen i mai 2021.  Debatten vil bli oppsummert på kongressen og sammen med kongressens øvrige vedtak danner de utgangspunktet for LOs engasjement ved stortingsvalget senere samme år.   

Her kan du lese mer om medlemsdebatten og si din mening om ulikhet.

Kontakt