LOs tillitsvagtbarometer - koronakrisen rammer skjevt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
En ung mann og to unge kvinner går ned en korridor på et undervisningssted med bøler og PC i hendene.  Foto.
Foto: LO/Trond Isaksen

Bekymret for de unge og de med minst utdanning

Koronakrisen er med på å øke forskjellene. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen omtaler de økte forskjellene som gidt i den norske modellen.

Koronakrisen

Over tusen tillitsvalgte har til nå besvart en rekke spørsmål knyttet til de umiddelbare konsekvensene av koronakrisen. 

Seks av ti tillitsvalgte i LO mener det er sannsynlig at koronakrisen kommer til å føre til økte inntektsforskjeller i Norge. To av ti har ingen mening om forskjellene vil øke, mens bare én av ti mener dette ikke er sannsynlig, viser en fersk utgave av LOs tillitsvalgtbarometer.

Økt konkurranse om jobber og skjevhet i digitale ferdigheter

– Andelen fattige familier kan øke, og risikoen er at vi får en ungdomsgenerasjon som vil oppleve varige følger av krisen, mener LO-lederen.

Han mener det også vil forsterke skjevheten i digitale ferdigheter.

Ifølge Gabrielsen er det mange gode grunner til å motarbeide utviklingen med stadig økte ulikheter i samfunnet. Les mer om denne saken i FriFagbevegelse.

LOs medlemsdebatt

Nå vil vi høre din mening! Si din mening om uliket på 1-2-3 ved å fylle inn dette korte skjema.

– Våre medlemmer vet hvor skoen trykker.  Vi ønsker å vite mer om deres tanker, erfaringer og meninger om ulikhet – slik at vi kan gå i bresjen for å sikre gode politiske løsninger, sier Gabrielsen.

Utover høsten vil LOs medlemmer bli utfordret til å si sin mening. Medlemmene vil få invitasjoner gjennom eget forbund.  Målet er å få med 100 000 medlemmer til en aktiv innsats for å hindre økte forskjeller.    

LOs medlemsdebatt gjennomføres før LO-kongressen i mai 2021.  Debatten vil bli oppsummert på kongressen og sammen med kongressens øvrige vedtak danner de utgangspunktet for LOs engasjement ved stortingsvalget senere samme år. 

 

Kontakt