80 000 har deltatt i LOs medlemsdebatt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
- Det er en veldig viktig del av medlemsdebatten at svarene som kommer inn faktisk når fram til kongressen og behandles der.

80 000 har deltatt i LOs medlemsdebatt

- Norges største demokratiske verksted er i gang, og deltakelsen er større enn noensinne, fastslår LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Medlemsdebatt

1. september gikk startskuddet for LOs medlemsdebatt foran kongressen i mai. Allerede nå har 70.000 LO-medlemmer deltatt i medlemsdebatten, som denne gangen dreier seg spesielt om økende økonomisk og sosial ulikhet i det norske samfunnet.

- Økende økonomisk og sosial ulikhet er uten sammenlikning den største trusselen mot det norske samfunnet slik vi kjenner det i dag, og noe LO skal gjøre alt vi kan for å bekjempe. Vi vet fra andre land hvor raskt forskjeller i inntekt, formue og innflytelse river ned tilliten til fellesskapet og de fellesfinansierte løsningene. Vi vet også at den økonomiske ulikheten øker i alle industrialiserte land dersom det ikke føres en aktiv politikk for mindre forskjeller mellom folk, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LOs medlemsdebatt ble første gang gjennomført i forbindelse med LO-kongressen i 2005. Da deltok 44.000 LO-medlemmer, og hele debatten ble gjennomført på papir. Svarene ble sendt inn til LO per post, samlet sammen og systematisert. Nå gjennomføres medlemsdebatten heldigitalt.

Fakta om medlemsdebatten

FAKTA:

LOs medlemsdebatt gjennomføres hvert fjerde år, og oppsummeres på LO-kongressen.

Målet er å skape debatt og engasjement om viktige samfunnsspørsmål. 

Den første medlemsdebatten ble gjennomført i 2005 med 44 000 deltakere.  Foran kongressen i 2017 deltok nærmere 100 000. 

Medlemsdebatten gjennomføres i samarbeid med LO-forbundene og  avsluttes i februar 2021.

Les mer om debatten på www.lo.no/debatt 

Rekordstor deltakelse

- For fire år hadde 100.000 medlemmer sendt inn sine synspunkter innen fristens utløp. Det utgjorde mer enn ti prosent av medlemsmassen. Hvis vi ser bort fra lokalvalg og stortingsvalg tror jeg vi med sikkerhet vi kan si at det ikke finnes noe større demokratisk verksted i Norge enn dette. Nå har allerede 80.000 medlemmer deltatt i årets medlemsdebatt. Det er nesten dobbelt så mange som hadde deltatt på tilsvarende tidspunkt for fire år siden, så jeg har god tro på at årets debatt blir den mest engasjerende noensinne, sier Gabrielsen

Han mener temaet sosial og økonomisk ulikhet er en viktig årsak til at så mange kaster seg inn i debatten:

Forskjellene øker

- Dette viser hvor stor bekymring det er for økende økonomisk ulikhet blant LOs medlemmer. Vi ser at forskjellene øker hvert eneste år, og at høyreregjeringen heller bidra til å øke dem enn å bekjempe dem. Vår utfordring til medlemmene er å melde tilbake til oss om hva de mener vil være de viktigste tiltakene for å bekjempe økonomisk og sosial ulikhet. De må si hvor skoen trykker, og hva vi bør konsentrere oss om i kampen mot økende forskjeller.

Medlemsdebatten gjennomføres i samarbeid med LOs medlemsforbund, og løper fram til februar 2021. Deretter samles svarene i forkant av LO-kongressen i mai.

Viktig at alle får sagt sin mening

- Det er en veldig viktig del av medlemsdebatten at svarene som kommer inn faktisk når fram til kongressen og behandles der. De konkrete vedtakene gjøres naturlig nok av de kongressdelegatene som er valgt av forbundene og av LOs lokalorganisasjoner, men det er viktig for oss at alle medlemmer får anledning til å si sin mening før vedtakene fattes, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Kontakt