Hans-Christian Gabrielsens appell

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

- Vi mennesker er ikke én og én. Vi er fellesskap!

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen takket alle de som har stått på gjennom koronakrisa i sin 1. mai-tale, og snakket spesielt til de som har det tungt i disse dager: De som er ensomme og savner sine nærmeste. Og de mer enn 400.000 nordmenn som ikke har en jobb å gå til.

1. mai 2020

- Vi feiret dagen på www.1mai.no

- Jeg vil takke alle dere som har stått på gjennom denne krisa. Jeg veit at for mange av dere så føles arbeidsdagen utrygg. Å jobbe på et sjukehus omgitt av potensiell smitte gir utrygghet. Å kjøre en buss der passasjerer går av og på hele tida, eller å fylle varer i butikkhyllene med kunder på alle kanter, gjør at man føler seg utsatt.

Likevel har dere stått på, og gjort krisa mindre for oss andre, sa LO-lederen i sin tale.

1. mai-feiringen i år ble veldig annerledes enn LO-lederen hadde sett for seg. Egentlig skulle han stått på Youngstorget og holdt tale for tusenvis av mennesker. I stedet ble det TV-sendt tale, uten noen stor tilhørerskare.

- Vi har markert 1. mai i 130 år, påpekte Gabrielsen:

- Vi har samla oss på gater og torg i hele landet. Men i år går vi ikke i 1. mai-tog i Sulitjelma. Vi står ikke tett i tett på Youngstorget. Vi heiser ikke fanene på Torgallmenningen i Bergen. Vi feirer hver for oss – men vi står sammen!

- For vi mennesker er avhengig av hverandre. Vi trenger hverandres samvær og bekreftelse. Vi trenger humor og alvor. Vi trenger praktisk hjelp og moralsk støtte.

Vi trenger å løse oppgaver sammen! For vi mennesker er ikke bare én og én. Vi er også fellesskap. Vi gir hverandre trygghet.

LO-lederen brukte mye av sin tale på situasjonen for de mer enn 400.000 nordmenn som står uten jobb, de fleste av dem på grunn av koronakrisa, og hvordan vi skal få flere tilbake i arbeid raskest mulig.

- Det er fortvilende å ikke ha en jobb å gå til. Å ikke kunne ta del i arbeidsfellesskapet.cÅ ikke føle trygghet for den inntekten som skal sette mat på bordet. Jeg tror vi alle savner tryggheten, forutsigbarheten og hverdagen, sa Gabrielsen.

Han viste til at LO har krevd at permitteringsperioden utvides til 52 uker. Samtidig har LO foreslått at det innføres en lønnstilskuddsordning.

- Et lønnstilskudd vil gjøre at flere permitterte kan komme tilbake i jobb raskere – og med full lønn. Da kan økonomien komme i gang igjen. Da kan folk vende tilbake til mer vanlige dager. Da kan vi sakte men sikkert begynne å ta oss ut av krisa, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Du kan lese hele talen her