Partienes svar til LO

Med bakgrunn i LOs medlemsdebatt og kongressens vedtak har LO stilt 45 spørsmål til de politiske partiene. Vi ba om klare svar fra partiene, og har mottatt svar fra samtlige partier.

Publisert 07.08.13, endret08.08.13 Av: Informasjons- og rådgivningsavdelingen

LOs medlemsdebatt ”Vi former framtiden – LO på din side” ble gjennomført fra oktober 2012 til april 2013. LOs medlemsdebatt er landets suverent største samfunnsdebatt med hovedfokus på arbeidslivet. Nærmere 27 000 medlemmer sendte inn 160 000 innspill om hvilket arbeidsliv de ønsker og hvordan samfunnet bør utvikle seg.

For LOs medlemmer er det avgjørende hvor de enkelte partiene står i arbeidslivssaker – og hvilken arbeidslivspolitikk de ulike regjeringsalternativene vil føre.

I denne folderen presenteres svar på et utvalg av de viktigste spørsmålene. Vi oppfordrer deg til å lese partienes svar i sin helhet. Sett deg inn i hvilke partier som forsvarer dine faglige rettigheter og hvilke partier som vil svekke dem.

Les hva partiene svarer om de viktigste arbeidslivsspørsmålene