Landsorganisasjonen i Norge

Sluttattest

Husk sluttattest. Den er viktig neste gang du søker jobb!

Publisert 05.12.17, endret14.12.17 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Du har krav på skriftlig sluttattest. I Arbeidsmiljøloven finnes det regler for hva en attest skal inneholde. Attesten skal blant annet fortelle hva du har gjort og hvor lenge du har jobbet i bedriften. Attesten er viktig å ta vare på. Når du senere skal søke annet arbeid eller opptak ved skole, er attesten din et skriftlig bevis på at du faktisk har hatt en jobb med et bestemt innhold. Ofte forteller attesten også hvordan du har utført jobben. Dette kan være anbefalinger som er mye verdt senere i livet. Husk at verken framtidige arbeidsgivere eller skolemyndigheter godtar noe annet enn skriftlige attester.