Landsorganisasjonen i Norge

Lønn

Vi har ikke noen lovfestet minstelønn i Norge. Det er i utgangspunktet opp til deg og arbeidsgiveren å bli enige om lønna di. Men er du LO-medlem kan du kreve tariffavtale, som sikrer deg en anstendig lønn. Uten medlemskap i et fagforbund er det ingen regler som regulerer lønnsnivået ditt.

Publisert 05.12.17, endret14.12.17 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Du skal ha minst 40 prosent i tillegg til lønna når du jobber overtid.
Overtidsbetaling er det tillegget du skal ha når du jobber lengre enn 9 timer om dagen og 40 timer i uka. Arbeidsmiljøloven sikrer deg at tillegget for overtid skal være minst 40 prosent av vanlig timelønn. Men er du LO-organisert og kommer inn under tariffavtale er overtidstilleggene som regel litt høyere. Det er vanlig at overtidstillegget da er 50–100 prosent mer enn vanlig timelønn.

Det er viktig at du får en lønnsslipp som viser hvor mye du har tjent.
Det er viktig at du får en lønnsslipp som viser hvor mye du har tjent, og som beviser at du har jobbet. Det er arbeidsgiverens plikt å gi deg lønnsslipp. Lønnsslippen skal også fortelle deg hva du betaler i skatt og alt annet som blir trukket fra. LOs sommerpatrulje har kommet over eksempler på useriøse arbeidsgivere som har trukket sine ansatte i skatt, uten å betale pengene videre til skattemyndighetene. Da er det du som får smellen. Ta derfor vare på lønnsslippene, slik at du kan dokumentere at det er trukket skatt av lønna di. Hvis du ikke har fått lønnsslipp fra arbeidsgiver, meld fra om dette til kemnerkontoret umiddelbart. Det kan spare deg for problemer senere.

Det skal ikke foreta strekk i lønn eller feriepenger hvis dere ikke har inngått avtale om det.
Arbeidsgiver har ikke lov til å foreta trekk i lønn eller feriepenger hvis dere ikke har inngått avtale om det. Dersom arbeidsgiver av en eller annen grunn mener at du har gjort deg skyldig i forhold som gir rett til å holde tilbake lønna di, må vedkommende først ha dom for kravet sitt, eller avtale med deg.

Jobber du “svart” opparbeider du ingen rettigheter ved sykdom eller arbeidsledighet.
Enkelte useriøse arbeidsgivere ber sine ansatte om å jobbe “svart”, det vil si uten å betale skatt. Ikke la deg friste av lokkende løfter om noen kroner mer utbetalt. Jobber du “svart” opparbeider du ingen rettigheter ved sykdom eller arbeidsledighet. “Svart” arbeid er ulovlig og du må betale dyrt hvis skattemyndighetene oppdager at du har fått utbetalt lønn uten å betale skatt.

Hvis du blir syk må du gi beskjed. Du har krav på sykepenger fra første dag dersom du har jobbet i minst fire uker.
Dersom du har jobbet i minst fire uker hos samme arbeidsgiver har du rett til sykepenger fra første sykefraværsdag. De første to månedene av arbeidsforholdet må du ha sykmelding fra lege for å få rett til sykepenger. Har du jobbet på samme sted mer enn to måneder, er det nok med egenmelding hvis du ikke er syk i mer enn tre kalenderdager sammenhengende. Dette gjelder for fire enkelttilfeller av sykdom i løpet av 12 måneder. Arbeidsgiveren skal dekke lønna di de første 16 dagene du er syk, deretter har du rett på sykepenger fra Folketrygden. Hvis arbeidsplassen din har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) gjelder andre egenmeldingsregler.