Landsorganisasjonen i Norge

Feriepenger

Du har krav på feriepenger av det du har tjent. Du har krav på feriepenger uansett hvor kort eller lang tid du har jobbet.

Publisert 05.12.17, endret14.12.17 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Feriepenger skal utgjøre 12 prosent av alt det du har tjent dersom du er LO-organisert på en arbeidsplass med tariffavtale. Virksomheter uten tariffavtale har vanligvis 10,2 prosent feriepenger. Både vanlig lønn, tillegg og overtid skal regnes med i feriepengegrunnlaget. Feriepengene kommer i tillegg til lønna, og det er ikke lov å legge dette inn som en del av lønna. Etter avsluttet arbeidsforhold har du rett til å få utbetalt feriepengene med en gang du slutter.