Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidstid

Har bedriften tariffavtale er du sikret lønn for alle “røde” fridager. Du skal leve også når det er helligdager og offentlige høytidsdager, og regningene blir ikke mindre av at loven gir deg fri.

Publisert 05.12.17, endret14.12.17 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Har bedriften tariffavtale er du sikret lønn for alle “røde” fridager. Uten tariffavtale har du bare krav på lønn for 1. og 17. mai.

Jobber du mer enn 5 ½ time om dagen har du krav på pause.
Du har rett til minst en hvilepause hvis du jobber mer enn 5 1/2 time om dagen. Har du 8 timers arbeidsdag, skal du ha minst en halvtimes pause i løpet av dagen. Er du under 18 år og arbeidstida overstiger 4 1/2 time i døgnet skal du ha minst en halvtimes pause, om mulig sammenhengende. Hvis du ikke kan gå fra arbeidsstedet i spisepausen, skal spisepausen regnes som en del av arbeidstida. Det betyr at du skal ha betalt for pausen også. Avtale om pause skal inngås skriftlig.