Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidskontrakt

Husk skriftlig arbeidskontrakt! Alle som skal jobbe har krav på en skriftlig arbeidskontrakt – uansett hvor kort tid jobben varer. I kontrakten blir du og arbeidsgiveren enige om hvor mye du skal jobbe, om lønn og om hva slags arbeid du skal utføre.

Publisert 05.12.17, endret14.12.17 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Det er Arbeidsmiljøloven som gir deg rett til arbeidskontrakt, og som slår fast hva som skal stå i kontrakten. Arbeidskontrakten beskytter både deg og arbeidsgiveren mot misforståelser om hvilke rettigheter og plikter du har. Det skal fremgå av kontrakten hvem som er din arbeidsgiver.

Du er ikke forsvarsløs uten arbeidskontrakt for loven beskytter deg selv om du ikke har inngått kontrakt. Men sørg for å starte arbeidsforholdet ditt på en god måte, ved å inngå en skriftlig kontrakt med arbeidsgiveren. En muntlig avtale er også forpliktende. Men hvis det oppstår uenighet mellom deg og arbeidsgiveren, er det i ettertid alltid vanskelig å slå fast hva den muntlige avtalen egentlig gikk ut på.

Last ned standard arbeidskontrakt her.