Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidskontrakt sikrer at du får de betingelsene som dere har avtalt. Foto: Trond Isaksen

Arbeidskontrakt

Alle som skal jobbe har krav på en skriftlig arbeidskontrakt.

Publisert 25.01.13, endret10.06.16 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Du finner en standard arbeidskontrakt her.

I kontrakten blir du og arbeidsgiveren enige om hvor mye du skal jobbe, om lønn og om hva slags arbeid du skal utføre. Det er Arbeidsmiljøloven som gir deg rett til arbeidskontrakt, og som slår fast hva som skal stå i kontrakten.

Arbeidskontrakten beskytter både deg og arbeidsgiveren mot misforståelser i forhold til hvilke rettigheter og plikter du har.

Det skal fremgå av kontrakten hvem som er din arbeidsgiver.

Du er ikke forsvarsløs uten arbeidskontrakt. Loven beskytter deg selv om du ikke har inngått kontrakt. Men sørg for å starte arbeidsforholdet ditt på en god måte, ved å inngå en kontrakt med arbeidsgiveren.

En muntlig avtale er også forpliktende. Men hvis det oppstår uenighet mellom deg og arbeidsgiveren, er det i ettertid alltid vanskelig å slå fast hva den muntlige avtalen egentlig gikk ut på.

Hvis du trenger hjelp kan du kontakte LOs distriktskontor i ditt fylke på 23 06 10 00.