Landsorganisasjonen i Norge

Vår organisasjon

I LOs forbund er det over 130 000 medlemmer under 30 år. Dette er både unge arbeidstakere, lærlinger og studenter. Blant disse er det også mange tillitsvalgte.

Publisert 25.01.16, endret16.02.16 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Formålet med LOs ungdomsarbeid er å ivareta unge medlemmers interesse i arbeidslivet ved å løfte saker som bidrar til bedre vilkår for ungdom, gjennomføre tiltak som rekrutterer og skolerer ungdom til engasjement i fagbevegelsen og ved det gi unge grunnlag for å ta verv i egen organisasjon.

LOs faglige ungdomssekretærer
LO har et distriktiskontor i hvert fylke. Disse kontorene driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats ute i landet. 

På hvert distriktskontor er det ansatt en faglig ungdomssekretær. 

Finn ungdomssekretæren i ditt fylke her!