Landsorganisasjonen i Norge

LOs vedtekter

Sist endret på LOs 34. ordinære kongress 8.–12. mai 2017.

Publisert 01.03.14, endret24.10.17 Av: Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Flere aktuelle saker

Se alle artikler