Landsorganisasjonen i Norge

LOs ledelse
Foto: Trond Isaksen

Julie Lødrup

Julie Lødrup ble valgt som LOs førstesekretær på LO-kongressen 2017. Hun kommer fra tillitsvervet som forbundssekretær i NTL, og har tidligere vært daglig leder i Manifest Analyse.

Høyoppløselige pressebilder av Julie Lødrup

Hun har høyere utdanning, med Master i Politics and Government in the European Union ved London School of Economics and Political Science, og bachelor i Europastudier ved Universitetet i Oslo.

Som forbundssekretær I NTL har hun god kjennskap til offentlig sektor, spesielt staten, og har jobbet med høyere utdanning og forskning.

Julie Lødrup har politisk erfaring som aktiv i Arbeiderpartiet. Hun har vært generalsekretær i AUF, politisk rådgiver i Kulturdepartementet for Aps nestleder Hadia Tajik, sitter i bystyret i Oslo og er nestleder i St. Hanshaugen Arbeiderparti.

Ansvarsområder

Høyere utdanning, forskning

Grunnskole

Etter og videreutdanning

Selvstendig næringsdrivende

Stedsutvikling (tjenesteytende sektor, reiselivspolitikk)

Kultur og idrett (Kultur som næring)

Likestilling mellom kvinner og menn

Etnisk likestilling, antirasistisk arbeid

LHBT rettigheter og likestilling i arbeidslivet

ILO, FNs arbeidslivsorganisasjon

 

Styrer, råd og utvalg

Samarbeidskomiteen LO/AP, medlem

Sørmarka - styret, leder

SAMAK (Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomite) - styret, medlem

LO Kultur

LOs kulturutvalg, leder

Fagligpolitisk utvalg for kultur og idrett

LOs utvalg for rekruttering, høyere utdanning

LOs interne forskningsutvalg

LOs familie- og likestillingsutvalg

LO Media - styret, varamedlem

 

Honorerte verv

Den norske ILO-komiteen (AD) - medlem

Rikslønnsnemda, 2. varamedlem