Landsorganisasjonen i Norge

-
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport,

LO Kommune arrangerer Kommunalkonferansen 2018

Årets kommunalkonferanse er en tidlig oppkjøring til kommune- og fylkestingsvalget i 2019.  Tillitsvalgte, medlemmer og ansatte i forbundene i LO Kommune er invitert til et spennende verksted med politikk, debatt, erfarings- og kunnskapsutveksling, kunst og kultur.

Temaene for årets konferanse er digitalisering og ny teknologi, næring og samfunnsplanlegging, klasse og ulikhet, sentrum og periferi. Partilederne i AP, SP , SV og Rødt er bekreftet til konferansen, sammen med en rekke andre spennende foredragsholdere, politikere, forskere, debattanter og artister/musikere. 

Program for konferansen   Lenke til program: www.kommunal.no/program

Digitale løsninger og ny teknologi endrer stadig måten vi arbeider på. Fagbevegelsen må være rustet til å møte disse endringene. Å sikre ansattes personvern, ytringsfrihet, innflytelse og kompetanse er viktigere enn noensinne. Vi må jobbe for å inkludere dem som faller utenfor i den digitale hverdagen. Digitalt utenforskap henger ofte sammen med utenforskap på andre områder. Derfor er klasse og ulikhet også tema under årets konferanse.

Vi spør ikke om vi har råd til framtida. Det har vi. Spørsmålet er hvordan politiske veivalg skaper nye, bærekraftige arbeidsplasser, rettferdig omfordeling og et samfunn som ivaretar alle  - uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn og hvor i landet en bor.

Meld deg på her!

Velkommen til Kommunal ´18!

Se alle artikler