Landsorganisasjonen i Norge

LO Stats leder, Tone Rønoldstangen

LO Stat

-
Gol

LO Stat holder sin tradisjonsrike kartellkonferanse 22. - 25. november på Gol.

22.-25. november samles tillitsvalgte, innledere, gjester og presse på Gol. Det er klart for kartellkonferanse, denne gangen også med LO Stats "landsmøte" som en del av det hele.

Kartellkonferansen har tradisjonelt vært et tenkeloft der sentrale temaer debatteres og nye ideer lanseres.

Tone Rønoldtangen, som har vært LO Stats leder i over seks år, blir pensjonist. Dermed må valgkomiteen finne en ny leder.

LO Stat har de siste årene lagt mye vekt på å ha så dagsaktuelle temaer som mulig. Men det er ingen hemmelighet at det blir faglig-politisk debatt med innledninger av LO-leder Gerd Kristiansen og leder av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre.

Den sittende regjeringen representeres i programmet av statsråd Anniken Hagulie i Arbeids- og sosialdepartementet. Andre tema er valgkampen i 2017, ulikhet i norsk helsevesen, delingsøkonomi og overvåkning i norsk arbeidsliv. Og, kanskje litt overraskene, en sving innom den amerikanske valgkampen.

Her finner du programmet for konferansen

Les mer om konferansen på nettsidene til LO Stat

 

Se alle artikler