Landsorganisasjonen i Norge

Stortinget

Hva har partiene på Stortinget stemt i viktige arbeidslivsspørsmål de siste fire årene?

Sekretariatssalen, 10. etg., Folkets Hus

LOs juridiske avdeling, ved Nina Kroken, har utarbeidet en faktarapport som viser hva de politiske partiene på Stortinget har stemt i sentrale arbeidslivssaker de siste fire årene.

Dette er saker som er viktige for LOs medlemmer i valgkampen – som arbeidstid, stillingsvern, likestilling, sosial dumping o.a.

Vi inviterer til presseseminar der vi legger fram rapporten

fredag 1. september kl 11.00 i
Sekretariatssalen, 10. etg., Folkets Hus.

Presentasjon ved Nina Kroken, LO-advokat, og kommentar ved
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Lett servering.

Påmelding til trine.holden@lo.no

Se alle artikler