Landsorganisasjonen i Norge

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken gratulerer og ønsker Øystein Torp, leder av Norsk Sjøoffiserforbund velkommen i LO. I dag ble forbundet tatt opp som nytt medlemsforbund.

Velkommen Norsk Sjøoffisersforbund!

I dag ble Norsk Sjøoffisersforbund tatt opp som nytt LO-forbund. - Vi kan ønske forbund nr. 26 velkommen i LO-familien, Norsk Sjøoffisersforbund med sine 7.400 medlemmer.

Dermed er vi enda bedre representert og ikke minst styrket innen maritim næring, sa LOs nestleder Tor-Arne Solbakken til LOs representantskap.

- For LO er det av stor betydning å ha solid oppslutning blant de som arbeider innen maritim næring. Dette gir oss tyngde og politisk gjennomslagskraft. Ikke minst i det viktige arbeidet med å sikre ryddige lønns- og arbeidsforhold og likeverdige konkurranseforhold i norsk og internasjonal sjøfart.

LO har alltid vært en pådriver overfor regjeringen når det gjelder å forhindre sosial dumping. Også innen sjøfarten. Det er et langsiktig arbeid – og et arbeid som krever nær kontakt og samarbeid med de politiske partiene.

- Vi ønsker dere hjertelig velkommen i LO og gleder oss til å jobbe enda tettere sammen med dere – om saker som opptar oss alle. Velkommen til landets flotteste fellesskap!, sa Tor-Arne Solbakken

Flere aktuelle saker

Se alle artikler