Landsorganisasjonen i Norge

Aktiviteter
LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik åpnet i dag LOs luftfartkonferanse.

Organiserer flest og bredest innenfor luftfarten

- LO er i dag den organisasjonen på arbeidstakersida som organiserer flest og bredest innenfor luftfart, sa LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik stolt da hun i dag åpnet LOs luftfartkonferanse.

- Med nesten 9000 medlemmer, spredt på ni forbund, samler LO en bredde under LO Luftfart som gir oss en unik påvirkningskraft. Felleskapet i den store LO-familien gir oss samtidig styrke og støtte i de utfordrende tidene som ansatte i luftfarten i dag opplever.
Av saker som LO har jobbet med det siste året fremhevet Peggy Hessen Følsvik arbeidet for å få en egen stortingsmelding for luftfart, kampen mot HOFO-direktivet, og sist men ikke minst kampen for faste, hele stillinger.

- Kampen for hele faste stillinger gjelder alle grupper innenfor denne bransjen, og er et tema som vi nok må jobbe videre med også i tida som kommer.

- Vi er stolte av den fagkunnskapen som våre forbund og tillitsvalgte innehar enten det gjelder spørsmål om sikkerhet, næringspolitikk eller selvfølgelig våre medlemmers arbeids- og lønnsvilkår.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler