Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsrett

Ny LO advokat

LO har vedtatt å etablere "LO-selvstendig" og har i den forbindelse ansatt Lars Christian Fjeldstad som ny LO-advokat. Lars Christian har lang erfaring med å bistå selvstendig næringsdrivende og har spisskompetanse innen opphavs- og varemerkerett.

Lars Christian Fjeldstad er nyansatt LO-advokat.

Han kommer fra stilling som advokat i Musikernes Fellesorganisasjon hvor han har bistått artister, musikere og andre næringsdrivende siden tidlig på 2000-tallet. Lars Christian har betydelig erfaring knyttet til blant annet utnyttelse, beskyttelse og krenkelse av immaterielle rettigheter, og meget god innsikt i både de regulatoriske og politiske rammebetingelsene.

I tillegg til bistand med forhandlinger og utarbeidelse av kommersielle kontrakter, omfatter rådgivningen også andre rettsområder som næringsdrivende typisk har behov for bistand til, som f.eks. rådgivning og bistand ifm krav etter folketrygdloven (NAV), selskapsrettslige forhold, varemerke, design, domenenavn, inndrivelse og sikring av pengekrav, personvern og GDPR. Lars Christian bistår jevnlig i tvister og prosederer saker for de ordinære domstolene. Lars Christian har tidligere bl.a. arbeidet som advokatfullmektig ved LOs juridiske kontor

Lars Christian vil få et hovedansvar for å betjene og utvikle LO sitt rettshjelpstilbud til de av våre medlemmer som er selvstendig næringsdrivende. Han tiltrer stillingen 1.9. 2018.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler