Landsorganisasjonen i Norge

Aktiviteter
Næringslivets hus

NHO aksepterer streiken

- NHO aksepterer at den politiske aksjonen som fagforeninger i Oslo-området har varslet den 15. november kan gjennomføres. Alle kan trygt delta, uten å frykte at de skal bli utsatt for sanksjoner eller represalier verken fra NHO eller arbeidsgiver!

Dette sier LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik. Følgelig blir det heller ingen hasteavgjørelse i Arbeidsretten den 13. november, slik opprinnelig planlagt.

Tolkningstvist

Spørsmålet som skulle prøves i Arbeidsretten, var NHOs påstand om at LO har plikt til å varsle om politisk streik, også når LO ikke har noe vedtak om å gjennomføre slik streik. Partene er nå kommet fram til at dette spørsmålet egner seg best som en ordinær tolkningstvist, og ikke som hastesak i Arbeidsretten.

 NHO er godt kjent med streiken, men for  å unngå hastesak i Arbeidsretten, har LO i dag påny, og muntlig, informert NHO om at det blir streik den 15.11.

- Dette endrer ikke LOs standpunkt i saken om at LO ikke har varslingsplikt, og det er også NHO innforstått med.

- NHO har varslet at de vil prøve varslingsreglene ved  politisk demonstrasjonsstreik for Arbeidsretten på et senere tidspunkt. En slik sak vil i så fall ikke komme opp før i 2018, sier Følsvik.

Husk å varsle arbeidsgiver

Følvik er glad for at saken nå er løst og at streiken kan gå som normalt. Hun minner om at bedriften/arbeidsgiver må varsles av lokale klubber som har oppfordret til, eller har vedtak om  å  slutte seg til streiken..

- Det er viktig å få full fokus på situasjonen i bygningsbransjen, som enkelte steder er helt uholdbar.  

Flere aktuelle saker

Se alle artikler