Landsorganisasjonen i Norge

Valg 2017
-Det er veldig tydelig at LOs medlemmer ønsket seg et nytt flertall og en ny regjering ved valget i 2017, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen

LO-medlemmene stemte klart for ny regjering

-Det er veldig tydelig at LOs medlemmer ønsket seg et nytt flertall og en ny regjering ved valget i 2017, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Hovedfunn fra LOs ettervalgsundersøkelse

Høyre og Fremskrittspartiet gikk tilbake nesten 10 prosent til sammen fra 2013. Over 70 prosent av LO-medlemmene stemte på partiene som ville bytte ut dagens regjering.

- Det viser at vi har hatt medlemmene i ryggen når vi har jobbet for å følge opp LO-kongressens vedtak om et nytt flertall og en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet, slår Gabrielsen fast.

LOs medlemsundersøkelse viser også at Arbeiderpartiet fortsatt er det klart foretrukne partiet hos LO-medlemmene, med over 38 prosent. Likevel er det en klar tilbakegang fra valget i 2013, og langt dårligere enn partiet ble målt tidligere i perioden. Så sent som i mai hadde Arbeiderpartiet over 50 prosent oppslutning. Senterpartiet, SV og Rødt har styrket seg blant LOs medlemmer.

- Slik valgkampen utviklet seg er det ingen overraskelse at Arbeiderpartiet gikk tilbake også blant våre medlemmer, sier Hans-Christan Gabrielsen.

Undersøkelsen viser også at LO-medlemmene oppfattet skatt som den viktigste saken, både for Arbeiderpartiet og Høyre. Samtidig savnet mange LO-medlemmer spørsmål om arbeid i valgkampen.

-Jeg vet jo at trygge jobber var Arbeiderpartiets viktigste sak, men her er fasiten klar – velgerne oppfattet det ikke slik. Det nytter ikke å argumentere mot det. Og det stemmer godt med andre undersøkelser etter valget. Arbeiderpartiet var opptatt av å avklare for velgerne hva slags skattepolitikk man skulle føre, der de med de høyeste inntektene og formuene skulle bidra noe mer. Men det ble i stedet spredt en feilaktig oppfatning om at folk flest, og til og med uføretrygdede og pensjonister, skulle betale mer. Da ble det mye diskusjon nettopp om skatt og detaljer, modeller og utregninger. Det fikk dominere ordskiftet, og tok plass fra andre saker, som for eksempel arbeid, konstaterer Hans-Christian Gabrielsen.

- Jeg tror ikke at problemet var at det ble snakket for mye om arbeid ved dette valget – snarere tvert i mot. Utviklingen etter valget viser at vi hadde rett i at det ikke skapes nok jobber i Norge. Andelen som jobber går stadig nedover. Dessverre fikk vi ikke løftet dette høyt nok på dagsorden i valgkampen, mener LO-leder Gabrielsen.

LOs medlemsundersøkelse er gjennomført av Opinion i tidsrommet 25. september – 3. oktober 2017, og omfatter 1500 LO-medlemmer.

Slik stemte LOs medlemmer i 2017 (2013 i parentes):

Arbeiderpartiet 38, 4 % (45.7 %)

SV 10, 2 % (5,9 %)

Senterpartiet 12,8 % (6,9 %)

Høyre 14,2 % (14,7 %)

Frp 8,5 % (17,0 %)

Krf 1,9 % (3,9 %)

V 2, 4 % (2,8 %)

Mdg 3,0 %

Rødt 6,6 %

Andre 1,9 %

Flere aktuelle saker

Se alle artikler