Landsorganisasjonen i Norge

Aktiviteter
LOs førstesekretær Julie Lødrup gleder seg til å ta fatt på arbeidet med LO Selvstendig

LO Selvstendig

- Samarbeidet LO Selvstendig skal styrke LO og forbundene som synlige og relevante for selvstendig næringsdrivende. Det skal bidra til å rekruttere flere enkeltmedlemmer og grupper. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette viktige arbeidet, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

LO Selvstendig er et kompetanse- og samarbeidsorgan for LOs forbund som har til hensikt å utvikle tilbudet til selvstendig næringsdrivende medlemmer. Denne uka oppnevnte LOs sekretariat representanter til LO Selvstendig 2017-2021 og Lødrup skal lede utvalget.

- Vi må finne svar på utfordringer som møter selvstendig næringsdrivende, og vi må organisere bredere.

LO Selvstendig 2017-2021

Leder Julie Lødrup (LO)
Nina Hansen - Arbeiderbevegelsens Presseforbund
Monica Boracco – Dramatikerforbundet
Hjørdis Henriksen – EL og IT Forbundet
Sissel M. Skoghaug – Fagforbundet
Per Skau – Fellesforbundet
Vegard Hansen – Forbundet for Ledelse og Teknikk
Sissel Weholdt – Handel og Kontor
Jorid Tveita – Industri Energi
Christine Thomassen – Musikernes fellesorganisasjon
Brede Edvardsen – Norsk Arbeidsmannsforbund
Hans Olav Velle - Norsk Manuellterapeutforening
Jarle Wilhelmsen- Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund
Sven Ivar Skodjevåg - Norsk Tjenestemannslag
Peter Hansen – Norsk Transportarbeiderforbund
Terje Moen- Skolenes Landsforbund
Håvard Sivertsen - Postkom
Renée Rasmussen – LO

Vararepresentanter:
Tore Sjølie – Arbeiderbevegelsens Presseforbund
Eirik Ildahl – Dramatikerforbundet
Odd-Helge Reppe – EL og IT forbundet
Stein Guldbrandsen – Fagforbundet
Tone P. Eriksen – Forbundet for Ledelse og Teknikk
Børje Furunes – Handel og Kontor
Torbjørn Teigland – Industri Energi
Anders Hovind – Musikernes fellesorganisasjon
Peter Chr. Lehne – Norsk Manuellterapeutforening
Eddie Ingebrigtsen – Norsk Tjenestemannslag
Terje R. Fenn Samuelsen – Norsk Transportarbeiderforbund
Bodil Gullseth – Skolenes Landsforbund
Jacqueline Hopkinson – Postkom

Flere aktuelle saker

Se alle artikler