Landsorganisasjonen i Norge

Medlemsfordeler
LO-sekretær Renee Rasmussen. Foto: Trond Isaksen

LO Selvstendig etablert

Denne uka ble LO selvstendig etablert som et kompetanse- og samarbeidsorgan for forbundene i LO. Det skal bidra til å utvikle tilbudet til selvstendig næringsdrivende medlemmer i LOs forbund.

- For oss er det utrolig viktig å ha trygge og gode arbeidsplasser. Vi må se utfordringene som kommer gjennom endringer i arbeidsmarkedet, og sørge for å organisere også disse gruppene, sier LO-sekretær Renee Rasmussen.

Rasmussen skal lede LO Selvstendige. Hun mener det er viktig å se på trygde- og pensjonsvilkårene for selvstendig næringsdrivende

- Det går jo stort sett greit så lenge man holder seg frisk, men det kan bli veldig tøft om man blir syk. Vi må se hva som kan gjøres for å gjøre det mer rettferdig. Vi kan ikke få et todelt arbeidsliv.

Samarbeidet LO selvstendige skal gjøre LO og forbundene synlige, relevante og tydelige som alternativ for selvstendig næringsdrivende. Det skal bidra til å rekruttere flere enkeltmedlemmer og grupper. LO Selvstendig skal fungere som et supplement til forbundenes eksisterende tilbud.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler