Landsorganisasjonen i Norge

Kultur
LOs førstesekretær Julie Lødrup skal lede LO Kultur og gleder seg til å ta fatt på arbeidet.

LO Kultur

- LO Kultur har en viktig oppgave i å synliggjøre LOs forbund, politikk og agenda innen den offentlige kulturforvaltningen, kunst- og kulturfeltet og de kreative næringene, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Sekretariatet oppnevnte i dag representanter til LO Kultur og Lødrup skal lede utvalget i den inneværende kongressperioden.

LO Kultur er en overbygning for LO forbund med medlemmer fra offentlig kunst- og kulturforvaltning, kunst- og kulturformidlere, kreative næringer og kunst- og kulturarbeidere. Utvalget skal være et koordinerende organ mellom forbundene og et rådgivende organ for sekretariatet.

- LO Kultur besitter masse kunnskap om kunst- og kulturpolitikk. Flere av utvalgets medlemmer har erfaring som tillitsvalgte fra kultursektoren og det er kjempenyttig. Jeg gleder meg til å lede dette arbeidet, sier Julie Lødrup.

LO Kultur 2017 – 2021:
Leder av utvalget Julie Lødrup, LO.

Fagforbundet
Mette Henriksen Aas, representant
Ronny Bekken Larsen, vara
Ellen Ovenstad, møtende observatør

NTL
Joachim Frivold, representant
Ingerid Marie Utvik, vara

Fellesforbundet
Jens-Petter Hagen, representant
Tove Rita Melgård, vara

Dramatikerforbundet
Monica Boracco, representant
Eirik Ihldahl, vara

FO
Kathrine Haugland Martinsen, representant
Irmelin Sangolt Tjelflaat, vara

MFO
Hans Ole Rian, representant
Anders Hovind, vara

APF
Nina Hanssen, representant

LO Stat
Eivind Gran, observatør

Flere aktuelle saker

Se alle artikler