Landsorganisasjonen i Norge

Kultur

LO Kultur

I dag vedtok LOs sekretariat å etablere LO Kultur. LO Kultur skal være et koordinerende organ mellom forbundene og et rådgivende organ for sekretariatet med spesiell kompetanse på den offentlige kulturforvaltningen, kunst- og kulturfeltet og de kreative næringene.

Utvalget skal synliggjøre LOs forbund, politikk og agenda innen området. I løpet av de siste årene har flere forbund innen kultursektoren vurdert LO som sin hovedorganisasjon og Norsk Dramatikerforbund har blitt tatt opp som medlem.

LO Kultur skal bidra til at forbundene er et synlig, relevant og tydelig alternativ for alle yrkesgrupper innen kunst og kultur, både på forvaltnings, formidler, skaper- og utøversiden.

Utvalget skal bidra til å rekruttere flere enkeltmedlemmer inn i forbundene og grupper inn i LO-fellesskapet. LO Kultur skal være et supplement til forbundenes eksisterende tilbud.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler