Landsorganisasjonen i Norge

Medlemsfordeler

Kampen mot forskjells-Norge starter på gulvet

Fra og med i dag kan du se LO-filmen "Rød knapp" på kinoer over hele landet. Filmen er en del av vår ekstra innsats for å bedre arbeidsforholdene for ansatte i servicesektoren.

Servicenæringene produserer hver dag tjenester som er nødvendige for at samfunnet skal fungere. Næringene står for om lag 75% av landets verdiskapning. Her får ungdom sin første arbeidserfaring, mennesker som har falt utenfor får innpass i arbeidsmarkedet og det er den mest effektive arenaen for hverdagsintegrering av innvandrere.

Men viktigst av alt: Det er menneskene i servicenæringen som driver Norge.

Likevel er bare 1 av 5 av arbeidstakerne fagorganisert. Det bidrar til at ansatte i service som oftest har dårligere betingelser enn andre.

Hvorfor nøler mange?

Den svake organisasjonsgraden har flere årsaker:

  • Vi er for dårlig organisert til å møte behov med informasjon og kontakt
  • Ansatte er redde for at arbeidsgiver blir misfornøyd om de organiserer seg
  • Holdninger som at ”jeg får det samme likevel” eller ”jeg skal uansett ha en ny jobb senere”
  • Misoppfatning om at det koster mye å være organisert

Store fordeler
Gjennom kampanjen ønsker vi å rette fokus på rettighetene som de uorganiserte går glipp av:

  • En gjennomsnittlig god lønn. Uten tariffavtale har man ikke krav på lønnsforhandlinger.
  • Overtidsbetaling og godtgjørelse for hellig og høytidsdager
  • God pensjon. Ansatte i service har ofte dårlig pensjon og uorganiserte får ikke avtalefestet pensjon(AFP) - som er en tariffestet ordning.
  • Mer feriepenger (de fleste får 10,2 % i henhold til ferieloven, men ikke 12% som de ville ha fått med tariffavtale)
  • Mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon og trygghet ved å være med i et felleskap

Uten organisering er det lettere for useriøse arbeidsgivere å utnytte ansatte. Organiserte styrker sin lønn, jobbtrygghet og daglige arbeidsvilkår.  Ennå er avstanden fra de høyest lønte til de som tjener middels og de som tjener minst, lavere i Norge enn i nesten alle andre land. God organisering motvirker større forskjeller og skaper bedre fordeling.

Kampen for rettferdighet og mot forskjeller starter i hotellene, restaurantene og butikkene. Den starter på gulvet og den starter med å rekruttere flere medlemmer til å stå sammen med oss.

For tillitsvalgte:
Last ned filmen "Rød knapp" fpr Powerpoint-presentasjon 
16:9-versjon | 4:3-versjon

Flere aktuelle saker

Se alle artikler