Landsorganisasjonen i Norge

Aktiviteter
Folkets Hus

Invitasjon til LOs representantskapsmøte

Pressen inviteres til LOs representantskapsmøte tirsdag 19. februar 2019 kl 10:00 i Oslo Kongressenter Folkets Hus, Sal A.

Saksliste:

1. Åpning

2. Suppleringsvalg til Sekretariatet

3. Tariffrevisjonen 2019

Vi ønsker vel møtt!

Kontaktpersoner:
Informasjonssjef Jenny Ann Hammerø  mob 916 99 817
Nestleder Trond Gram mob 996 18 169

Flere aktuelle saker

Se alle artikler