Landsorganisasjonen i Norge

Andre

Invitasjon til LOs representantskapsmøte 27. februar 2018

Pressen inviteres til møte i LOs representantskap tirsdag 27. februar d.å., kl 10.00 i Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Sal A.

Dagsorden:

1. Åpning

2. Suppleringsvalg til Sekretariatet

3. Godkjenning av Kongressprotokoll

4. Hovedavtaleforhandlingene 2017

5. Tariffrevisjonen 2018

 

Vi ønsker vel møtt!

Flere aktuelle saker

Se alle artikler