Landsorganisasjonen i Norge

Aktiviteter
Folkets Hus

Invitasjon til LOs representantskapsmøte 21. februar 2017

Pressen inviteres til møte i LOs representantskap tirsdag 21. februar d.å., kl 10.00 i Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Sal A.

Dagsorden:

1. Åpning
2. Suppleringsvalg til Sekretariatet
3. Tariffrevisjonen 2017

Vi ønsker vel møtt !

Flere aktuelle saker

Se alle artikler