Landsorganisasjonen i Norge

Valg 2017

Gratulerer Erna Solberg

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen gratulerer Erna Solberg med valgseieren, forventer at regjeringen stiller opp for trepartssamarbeidet og takker medlemmene for valgkampinnsatsen.

- Jeg vil takke de tusener av tillitsvalgte og medlemmer som har stått på dag og natt i denne valgkampen. De har snakket med folk, gått stemmerettspatruljer, vært ute på arbeidsplassene og fortalt hva som har stått på spill ved dette valget.

- LO ønsket en ny regjering. Det fikk vi ikke. Nå ser vi framover og vil fortsette arbeidet for å få gjennomslag for en politikk som gagner arbeidsfolk, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

- LO har tradisjon for å ta ansvar, uansett hvilke partier som styrer. Nå forventer vi at også regjeringen tar sin del av ansvaret og stiller opp for trepartssamarbeidet.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler