Landsorganisasjonen i Norge

Ung i LO
Kristin Sæther, LO-sekretær og styreleder i Framfylkingen oppfordrer alle til å melde seg inn i Framfylkingen.

Framfylkingen gir barn og unge en stemme

Framfylkingen er LOs barne- og familieorganisasjon og har omkring 30 lokallag og medlemmer i alle aldre. - Det er en fantastisk organisasjon som skaper fritidsaktiviteter for barn og unge over hele landet, så jeg oppfordrer alle til å bli medlem, sier Kristin Sæther, LO-sekretær og styreleder i Framfylkingen.


Meld deg inn i Framfylkingen

Et av målene til Framfylkingen er å gi barn og unge trening i medbestemmelse og demokrati.

- Vi gir barna mulighet til å være med på å ha innflytelse over sin hverdag. Alle medlemmer i Framfylkingen har samme rettigheter, uansett alder.

Framfylkingen engasjerer seg i barnepolitiske saker og er opptatt av å følge FNs konvensjon om barns rettigheter. Som LOs barne- og familieorganisasjon, har Framfylkingen med seg de grunnleggende verdiene; frihet, likhet, solidaritet.

- Vi kaller oss en barnepolitisk organisasjon, fordi saker som kampen mot barnearbeid, barn og unges innflytelse, integrering og natur og miljø er politikk.

Les mer om Framfylkingen her

Flere aktuelle saker

Se alle artikler