Landsorganisasjonen i Norge

Aktiviteter

Avtale om sammenslåing av Fellesforbundet og Transport signert

Fredag skrev lederne av Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund under på avtale om å slå seg sammen. Sammenslåing vil, etter all sannsynlighet, skje 1. juni 2019.

De siste månedene har en rekke arbeidsgrupper behandlet ulike viktige tema for en forbundssammenslåing, der Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) etter planen blir en del av Fellesforbundet fra 1. juni. Det sammenslåtte forbundet vil bli en gigant i privat sektor innen LO, med rundt 160.000 medlemmer, skriver Fri Fagbevegelse.

Les hele avtalen her (PDF)

LO gratulerer med avtalen og ønsker velkomment et styrket fellesskap til det beste for alle berørte medlemsgrupper.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler