Landsorganisasjonen i Norge

Aktiviteter

27. september går startskuddet for LO Selvstendig

Et prosjekt for å tilby selvstendig næringsdrivende plass i LO.

Det er om lag 250 000 selvstendig næringsdrivende i dag. De kan være freelancere, fagarbeidere, arbeidstakere som ikke får fast jobb – eller gründere.

Arbeidsmarkedet er i endring og LO må være en del av denne utviklingen.

Mange selvstendige opplever usikkerhet vedrørende lønn, sykdom og pensjon.

Temaer for konferansen:

  • Hva er LO Selvstendig?
  • Det nye arbeidslivet
  • Medlemsfordeler (LOfavør)
  • Juridisk bistand fra LO

LO Selvstendig er et prosjekt i regi av LO med deltakelse fra LO-forbund som organiserer selvstendige næringsdrivende. Målet er å rekrutterere flere selvstendige til LO-forbundene.

Last ned flyer

Flere aktuelle saker

Se alle artikler