Landsorganisasjonen i Norge

Aktiviteter

- Vår bevegelse er bygget på minnet om Marcus Thrane

14. oktober er det 200 år siden Marcus Thrane ble født. - Thrane så aldri fruktene av sitt arbeid, men arbeiderbevegelsen er bygget på minnet om ham, fastslår LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

På dagen 200 år etter Thranes fødsel, la i dag LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Jonas Gahr Støre ned krans på Thranes grav på Vår Frelses gravlunds æreslund i Oslo.

I en hel uke har LO i Oslo, med samarbeidspartnere, satt fokus på Thranes liv og arbeid, blant annet med foredrag, byvandring, teaterforestilling og quiz for ungdom. Kransnedleggen på æreslunden marker slutten på Marcus Thrane-dagene i hovedstaden, sammen med avduking av skilt fra Oslo Bys vel der Josephine Thrane bodde med parets fem barn mens ektemannen satt i Botsfengselet. 

- Thrane viste oss at politisk kamp ikke trenger å være voldelig og høyrøstet for å mane til forandring, sa Gabrielsen ved kransnedleggelsen. - De tålmodige og langsiktige reformene får også gjennomslag. 

LO-lederen løftet fram hvor fredelig Thranes kamp for demokrati var, i motsetning til de revolusjonære bølgene som samtidig skyllet over Europa. 

- Thranes kamp viste oss hvilke kraft som ligger i den folkelige deltagelsen, og hva den ofte ble møtt med - nemlig maktmisbruk. 

Les hele talen til LO-lederen her! 

Et demokrati for de få

Marcus Thrane tok til orde for at Grunnlovens levealder, som ikke ga stemmerett til alle menn, var forbi. Han mente Norge var et demokrati for de få, siden det store flertallet i befolkningen var utelatt. 

I 1848 grunnla han Arbeider-Foreningerne, den første politiske massebevegelsen i Norge. I løpet av få år samlet Thrane 30 000 medlemmer. 

- Thrane så aldri fruktene av sitt arbeid. Men vi har bygget vår bevegelse på minnet om Marcus Thrane, slo Gabrielsen fast. 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler