Landsorganisasjonen i Norge

- LO-medlemmene ønsker en ny kurs for landet vårt!

- Vi har spurt våre medlemmer om hvilke politiske saker som er viktigst. Svaret er faste stillinger, bekjemping av arbeidsløsheten og full lønn under sykdom.

Det sa LOs 1. nestleder, Tor-Arne Solbakken til LOs representantskap i dag.

- Våre medlemmer er tydelig opptatt av faste trygge jobber, mer fellesskap og mindre skattekutt og at ressursene skal brukes på å få folk i arbeid.

- Kravet om arbeid til alle og faste, trygge jobber er et kraftig tilsvar til Høyre og FrP-regjeringens sviktende politikk for arbeidslivet. Det skapes for få jobber, det er for mange ledige hender og de tiltakene de har iverksatt virker ikke.

Les også: LOs medlemsdebatt oppsummert

Solbakken var klar på at skattekutt til de rike og en såkalt oppmyking av arbeidsmiljøloven gjennom lettere adgang til å ansette midlertidig, ikke har bidratt til den jobbveksten landet trenger.

Det har ikke blitt flere jobber av regjeringens politikk – men mange jobber har blitt midlertidige.

LO-medlemmenes ti krav til politikerne

Foran stortingsvalget til høsten vil LO be om svar på hva de politiske partiene mener om LO-medlemmenes viktigste politiske saker. Hva vil de gjøre med medlemmenes krav om faste, trygge jobber? Hvordan vil de forholde seg til sykelønnsordningen og IA-arbeidet? Hva vil de gjøre for å sikre gode offentlige velferdstjenester som er like gode uansett om du er fattig eller rik?

LOs nestleder er krystallklar:

- Våre medlemmer har krav på å vite hva de politiske partiene mener om de viktige arbeidslivssakene. Vi skal ikke la oss avspise med runde og uforpliktende formuleringer.

100 000 LO-medlemmer deltatt i debatten

- Nærmere 100 000 medlemmer har deltatt i det som uten tvil er landets største demokratiske debatt. Det er tre ganger så mange som deltok i den forrige medlemsdebatten, slo Solbakken fast. – Det vitner om en aktiv og levende organisasjon.

Solbakken mener LOs medlemsdebatt er et viktig supplement vedtak som gjøres på den kommende LO-kongressen.

- Medlemsdebatten måler pulsen på det som skjer ute på arbeidsplassene. Den forteller oss hva våre medlemmer er opptatt av og hvilke ønsker og krav de har for framtida.

Medlemmenes ti viktigste saker er: 

  • Ja til faste stillinger
  • Bekjempe arbeidsløsheten
  • Full lønn under sykdom
  • Pensjon på minst 2/3 av sluttlønn
  • Fri tannbehandling for flere 
  • Økt bemanning innen helse og omsorg
  • Likelønn mellom kvinner og menn
  • Forsvare AFP-ordningen
  • Kjempe mot sosial dumping
  • Rett til heltidsstillinger

Flere aktuelle saker

Se alle artikler