Landsorganisasjonen i Norge

- Kollektiv fornuft har blitt høyrevridd ufornuft

- I stedet for kollektiv fornuft har dagens regjering levert høyrevridd ufornuft: skattekutt til de rikeste og dårligere trygghet for jobb og i jobb, sa LO-leder Gerd Kristiansen til Arbeiderpartiets landsmøte

- De siste årene har vi fått se at kamper vi trodde vi hadde vunnet må kjempes på ny. Et anstendig arbeidsliv er ingen selvfølge, det må forsvares for å bevares.
En bekymret LO-leder konstaterte at regjeringens politikk gjør at ulikhetene øker. 
 
Kollektiv fornuft har blitt høyrevridd ufornuft
LO-lederene fortalte landsmøtet at hun har et bekreftelse fra Norsk Språkråd hengende på veggen på kontoret. Den forteller at ordet "Solidaritetsalternativet" er en del av det norske språket. 
 
- Ordet dukket opp i 1992. Da var det behov for en politikk for å få ned den arbeidsløsheten vi hadde den gang. Over 100 000 arbeidsledige. Solidaritetsalternativet ble navnet på politikken som ble ført da: å skape nye jobber og ta vare på arbeidsplassene. 
 
- Vi i LO kaller det den kollektive fornuft. 
 
- Den gangen bidro regjeringen med sitt, både statsbudsjetter og annen politikk trakk i samme retning. Målet var at folk skulle i arbeid. 

- Under finanskrisen i 2008/09 brukte vi igjen den kollektive fornuften. Partene tok ansvar og den rødgrønne regjeringen leverte. Det ble skapt jobber og Norge ble det landet som best kom seg gjennom krisen. Så kom nedgangen i oljeprisene. Og partene i arbeidslivet har nok en gang levert. Men hvor har det blitt av den tredje parten? Hva har Høyre og Fremskrittspartiet drevet med? 

- I stedet for kollektiv fornuft har de levert høyrevridd ufornuft. Skattekutt til de rikeste. Dårligere trygghet for jobb og i jobb som takk til LOs medlemmer.

- Vi må gi folk kompetanse
- Det er ikke naturgitt at Norge er annerledeslandet – med hele folket i arbeid, mens våre naboland sliter. Ting kommer ikke av seg sjøl. Det er bevisste politiske valg som ligger bak den norske samfunnsmodellen. 

- Det er politikk som avgjør om vi greier å ta vare på den.

- Jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet i sitt program har skjønt at vi må fortsette å gi folk kompetanse til å henge med i utviklinga. Det er på arbeidsplassene den viktigste læringa skjer. sa Kristiansen. 
Ungdommen rammes
LO-lederen var klar på at hun er bekymret for ungdom, både i Norge og i Europa. 

- En løsere tilknytning til arbeidslivet rammer én gruppe spesielt: ungdommen. Framtida. Her har hele Europa en krise. En hel generasjon kan gå tapt. 

Regjeringen vil selge arvesølvet 
- Det er en grunn til at årets valg blir så viktig. Høyre og Fremskrittspartiet har skuffene fulle av planer for å selge arvesølvet.

- De vil privatisere og selge ut skogen, fisken, vannkrafta, og viktig norsk industri.

Stortingsvalget viktig
- Vi må ha trua på folk og vise hvordan arbeid og trygghet er nøkkelen til framtida. Klarer vi det, vinner vi valget. Og vinner vi valget. Klarer også å sikre trygghet for arbeid og trygghet i arbeid, avsluttet en kampklar LO-leder. 

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler