Landsorganisasjonen i Norge

LOfavør

LO Favør Tannhelseforsikring

Forsikringen gir deg og din familie økonomisk trygghet og vil kunne bidra til å redusere risikoen for alvorlige sykdommer.

Forsikringen dekker plutselige og uforutsette behandlingsbehov som måtte oppstå. For eksempel ordinære fyllinger, skifte av fyllinger, trekking av tenner, rotfylling, innsetting av broer, kroner eller implantater.

Din medlemsfordel

  • Rabatt på tannhelseforsikring til deg og din familie

Forsikringen kan tegnes av alle mellom 18 og 70 år. Du velger forsikringen som passer deg ut ifra behov, ønsker og økonomi.

Les mer om det nye medlemstilbudet! 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler