Medlem

Hvilke krav mener du LO skal stille til politikerne foran stortingsvalget 2017? Vi vil høre din mening

Spørreskjema - Hva er viktigst for deg?

Ikon Hvilke fem krav mener du er de viktigste LO skal stille til de politiske partiene før Stortingsvalget i 2017? Kryss av og kom gjerne med forslag.

Takk for at du tok deg tid til å svare på vår spørreundersøkelse!

Ikon Før du sender inn svarene dine, trenger vi å få litt informasjon om hvem du er:
LO