OM DEBATTEN

Stortingsvalget avgjør hvem som skal styre Norge de neste fire årene.Foran Stortingsvalget kan du delta i det største demokratiske verkstedet i Norge: LOs medlemsdebatt.


Her kan du være med å forme de spørsmål og krav LO retter til partiene. Vi kan ikke kreve at de gjør som LO sier. Men vi kan kreve at de svarer ærlig på hvor de har tenkt å styre det norske samfunnet.

Hvordan kan jeg delta i debatten?

 • Du kan delta ved å sende inn et avkrysningsskjema fra disse sidene.
 • Ved å sende inn din mening til epostadressen debatt@lo.no
 • Eller ved å sende inn debatt <din mening> på SMS til tlf.nr. 2030

Hvordan behandler LO svaret mitt?

Ved å delta i debatten gir du uttrykk for din mening om hva som skal være LOs viktigste krav til politikerne. Debatten blir oppsummert i en liste over de 10 viktigste sakene som LO-medlemmene er opptatt av.

Februar 2017: Svarene oppsummeres på LOs representantskapsmøte

Mai 2017: LO-kongressen vil ta stilling til disse og andre innsendte forslag fra forbund og fylkesorganisasjoner.

Etter kongressen vil LO spørre de politiske partiene om hva de mener om de spørsmålene som LO-medlemmene er opptatt av. Deretter vil vi gjøre kjent hva de politiske partiene mener om de spørsmålene som er viktigst for oss.

Alle som deltar i debatten vil bli holdt løpende orientert om utviklingen i medlemsdebatten gjennom et eget nyhetsbrev,

Blir svaret mitt offentliggjort?

De synspunktene du velger å gi oss i fritekstfeltet vil ikke bli offentliggjort.  Dersom vi ønsker å bruke dette vil vi ta kontakt med deg via mobilnummeret eller epostadressen som du har oppgitt i skjemaet.

Personvern

LOs medlemsdebatt er en opinionskampanje hvor medlemmer i LO-forbundene inviteres til å si sin mening om hva som bør være LOs viktigste krav til politikerne.

 • Det er frivillig å delta i debatten
 • Svarene vil danne grunnlaget for en rapport med oppsummering av debatten. Denne vil bli behandlet på LOs representantskap og på LO-kongressen.
 • Innleggene og opplysninger om at du har deltatt i medlemsdebatten vil ikke bli brukt uten ditt samtykke, eller brukt i andre sammenhenger – uten at det innhentes samtykke.
 • E-postadressene og annen kontaktinformasjon som oppgis i skjemaet vil ikke benyttes til produktmarkedsføring eller videreformidlet til tredjepart. Vi forbeholder oss retten til å kunne sende ut informasjon om debatten og annen relevant medlemsinformasjon fra LO.
 • Dersom du har spørsmål knyttet til din egen besvarelse kan du ta kontakt med Magne Svendsen –magne.svendsen@lo.no

Hva kan jeg gjøre for å få flere av mine kollegaer til å delta i debatten?

 • Du kan dele ut skjemaet på arbeidsplassen, i kantina eller på foreningsmøter. Flere skjemaer kan bestilles på LOs distriktskontorer eller fra ditt forbund.
 • Du kan sende ut link til skjemaet til dine medlemmer på epost og eller på SMS (linker) og oppfordre dem om å delta.
 • Er du på Facebook eller Twitter – kan du dele, like og kommentere andres innlegg. Dette bidrar til å gjøre debatten synlig for dine venner og forbindelser.

Svarfrist:
Fristen for å delta i debatten går ut 31.12.2016.  Da vil debatten bli oppsummert og lagt frem for LOs representantskap i februar 2017.

LO