Landsorganisasjonen i Norge

Tariff 2018

Tariffoppgjøret 2018 er i gang

LO overleverte i dag kravene til årets tariffoppgjør i privat sektor. Dermed er forhandlingene i gang.

 - I år skal det handle om pensjon. Og lønn. Vi har med oss balanserte krav som tar utgangspunkt i den økonomiske situasjonen vi har. Nå er det ikke minst rom for  reallønnsøkning for vanlige arbeidsfolk, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Les mer om tariff 2018

Tariffoppgjøret i 2018 er et hovedoppgjør. Alle tariffavtalene er sagt opp og at det kan forhandles om alle bestemmelsene i avtalene, i tillegg til lønn. Årets oppgjør gjennomføres samordnet. Det innebærer at LO forhandler på vegne av alle forbundene.

LO-NHO-området er først ute. Forhandlingene som startet i dag, skal være avsluttet torsdag 22. mars. Dersom det blir mekling, er partene enige om at den skal være avsluttet den 7. april kl 24.00.

Partene er enige om at det under forhandlingene også åpnes for forbundsvise tilpasninger på den enkelte overenskomst. Utfallet av tilpasningene blir en del av resultatet i oppgjøret, forutsatt at det blir enighet om det i tilpasningsforhandlingene.

Forhandlingene i LO-NHO-området omfatter ca 200 000 LO-medlemmer fordelt på rundt 130 avtaler og mange bransjer. Eksempler på bransjer som omfattes av LO-NHO-oppgjøret: 

 • Verkstedindustrien
 • Skips- og offshoreverft
 • Petrokjemiske anlegg f.eks. Ormen Lange, Melkøya
 • Olje- og gassutvinning
 • Bygg- og anleggsbransjen
 • Treforedling
 • Elektrokjemisk industri
 • Rutebilbransjen
 • Innenriks sjøfart
 • Luftfart
 • Vektere
 • Renhold
 • Frisører
 • Tekniske funksjonærer
 • Arbeidsledere
 • Butikk
 • Hotell, restaurant og reiseliv
 • Næringsmiddelindustrien
 • Elektro og E-verk
 • Grafisk og avistrykkerier

Hovedkravene oppsummert:

Avtalefestet pensjon (AFP)
LO krever videreutvikling AFP i privat sektor ved tetting av hull for de som faller fra og sikre nivået på ytelsene til sliterne. For å sikre oppslutningen om et organisert arbeidsliv må privat sektors AFP videreføres som avtalefestet ordning.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
LO krever en pensjonsopptjening i OTP fra første krone, for alle stillingsandeler og fra 13 år.

Reise, kost og losji
LO krever nødvendige endringer i Industrioverenskomsten som sikrer at arbeidsgivere ikke kan velte utgifter til reise, kost og losji for arbeidstakere som sendes på oppdrag over på den enkelte arbeidstaker. Løsningen skal ivareta målsettingen ved allmenngjøring.

Lønn
LO krever økt kjøpekraft til alle.  Kravene til lønn skal fremme likelønn, bekjempe lavlønn samt sikre garantiordningene.

Representantskapet har gitt LO-sekretariatet fullmakt til å utforme de endelige kravene, herunder justeringsklausul for annet avtaleår.

Les hele vedtaket i LOs representantskap om tariffoppgjøret her:

Følg oppgjøret på: www.lo.no/tariff2018

Flere aktuelle saker

Se alle artikler