Landsorganisasjonen i Norge

Andre
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen hilste i mai på ansatte i luftambulansen i Tromsø.

Norsk Flygerforbund og Babcock er enige om avtale for ambulanseflygere

Norsk Flygerforbund og Babcock er enige om en tariffavtale for flygere i ambulanseflytjenesten.

PRESSEMELDING FRA NORSK FLYGERFORBUND:

Norsk Flygerforbund og Babcock er enige om en tariffavtale for flygere i ambulanseflytjenesten.
 
Forhandlingene har vært preget av konstruktiv dialog og et ønske fra begge parter om å komme til enighet.
 
- Vi håper at avtalen kan være et viktig bidrag til å løse krisen i luftambulansetjenesten, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.
 
- Det viktigste vi har oppnådd gjennom denne avtalen er å bidra til kontinuitet i luftambulansetjenesten, ved at alle ambulanseflygere som ønsker det er sikret fortsatt jobb på samme arbeidssted som de har i dag. Vi har akseptert reduserte lønns- og arbeidsvilkår, og Norsk Flygerforbund har ved å inngå en avtale tatt et betydelig samfunnsansvar for å sikre den livsviktige luftambulansetjenesten, sier Carlsen. 
 
Tilliten til helsemyndighetene betydelig svekket
 
- Tilliten til helsemyndighetene er betydelig svekket etter denne prosessen. Til tross for sterke advarsler unnlot helsemyndighetene å sikre overføring av nøkkelpersonell gjennom anbudskriteriene. Den utryggheten som befolkningen, særlig i Nord-Norge, har opplevd som følge av krisen i luftambulansetjenesten kunne vært unngått, sier Carlsen. 
 
- Regjeringen ved helseminister Bent Høie og helsemyndighetene forøvrig har heller ikke tatt noe ansvar for å løse selve årsaken til krisen, som er personellflukten. Regjeringens fremste oppgave er å sikre befolkningens liv og helse, og de har i denne situasjonen ikke tatt det ansvaret de er pålagt, men derimot overlatt til Norsk Flygerforbund og Babcock å rydde opp i en situasjon som utelukkende er skapt på grunn av myndighetenes unnfallenhet. 
 
- Vi forventer at ansvarlige myndigheter vil gjennomgå anbudsprosessen for å finne ut hvordan denne situasjonen kunne oppstå, og ikke minst for å unngå at man kommer i en tilsvarende situasjon igjen. Det er nå helt avgjørende at tilliten til luftambulansetjenesten blir gjenopprettet, avslutter Carlsen.
 
 
Kontaktpersoner for spørsmål og ytterligere informasjon:
Forbundsleder Yngve Carlsen, telefon 957 14 043
Generalsekretær Katinka Riksfjord Sporsem, telefon 920 55 311 

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler